×

#Raport bieżący nr 1/2022

Syndyk URSUS S.A. w upadłości _dalej odpowiednio "Syndyk" lub "URSUS"_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

I. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 oraz jednostkowo raport roczny za rok 2021 - 29 kwietnia 2022 roku

II. Skonsolidowany raport półroczny oraz jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 16 września 2022 roku

III. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a_ I kwartał 2022 roku - 27 maja 2022 roku
b_ III kwartał 2022 roku - 25 listopada 2022 roku

Jednocześnie Syndyk informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej "Rozporządzenie"_, URSUS nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Syndyk informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.