×

#Raport bieżący nr 54/2021

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej „URSUS”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku, opublikowanego w dniu 17 listopada 2021 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego za I półrocze 2021 roku o brakujące oświadczenia syndyka, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Niniejsze uzupełnienie nie wpływa na dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości

Stanowisko co do odmowy sformulowania przez firma audytorska wniosku z przegladu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego.pdf

Stanowisko odnosnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzialalności Spolki i Grupy Kapitalowej URSUS

Oswiadczenie w sprawie odstapienia od sporzadzenia sprawozdania z dzialalnosci Spolki i Grupy Kapitalowej URSUS

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.