×

#Aktualności

11 - 01 - 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Dobrym Mieście
na dzień 16 lutego 2021r. na godz. 11 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Zarząd URSUS spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, 11-041 Dobre Miasto, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP: 7392388088, (dalej „URSUS S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S. A., na dzień 16 lutego 2021 roku, godz. 11:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).