×

#O spółce

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Nazwa podmiotu

Ilość akcji

Udział %
w kapitale akcyjnym

Liczba głosów

Udział %
w ogólnej liczbie głosów

POL-MOT HOLDING S.A.
wraz ze spółkami zależnymi*

26 106 996

40,41%

26 106 996

40,41%

PB ELIN sp. z o.o.

1 850 000

2,86%

1 850 000

2,86%

Pozostali

36 643 004

56,72%

36 643 004

56,72%

RAZEM

64 600 000

100%

64 600 000

100%

  • * REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., POL-MOT AUTO S.A. i Invest- Mot sp. z o.o. i Prologus sp. z o.o

AKCJONARIUSZ

Liczba akcji

struktura

POL-MOT HOLDING S.A.

16 366 166

25,33%

REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

5 618 830

8,70%

POL-MOT AUTO S.A.

2 115 000

3,27%

INVEST-MOT sp. z o.o.

2 007 000

3,11%

PROLOGUS Sp. z o.o

0

0,00%

RAZEM PODMIOTY POWIĄZANE

26 106 996

40,41%

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELIN sp. z o.o.

1 850 000

2,86%

POZOSTALI

36 643 004

56,72%

RAZEM

64 600 000

100,00%