×

#Innowacje

URSUS S.A. realizuje projekt „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zawartej w dniu 27 listopada 2015 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności ciągników firmy URSUS S.A.
i zwiększenie innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w ciągnikach rolniczych na polskim rynku dzięki opracowaniu nowej konstrukcji układu jezdnego (transmisji) ciągnika rolniczego w dwóch wariantach funkcjonalno-użytkowych (24x24 oraz 32x32).

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32, power shift-power shuttle.
 • Opracowanie i aplikacja programów badań trwałościowych oraz ich realizacja dla systemów przeniesienia mocy w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power.
 • Eksploracyjne badanie funkcjonalności obiektu w warunkach rzeczywistych.
 • Dopracowanie konstrukcji układu przeniesienia mocy z uwzględnieniem wyników badań i dostosowania do warunków technologii wytwarzania.

Planowanym efektem projektu będzie transmisja (VIGUS) wykorzystana przy budowie ciągników rolniczych pozwalając na uzyskanie maszyn o wysokiej funkcjonalności będąca innowacyjnym rozwiązaniem na rynku polskim. Nowatorska transmisja jest efektem współpracy centrum badawczo-rozwojowego URSUS R&D z inżynierami z Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. URSUS C-3150V POWER posiada zsynchronizowaną skrzynię biegów 32x32 z systemami power-shift (gwarantuje płynną obsługę oraz optymalne wykorzystanie mocy) oraz power-shuttle (umożliwia szybką zmianę kierunku jazdy bez użycia sprzęgła). URSUS S.A. chce montować transmisje VIGUS seryjnie do swoich ciągników, a także włączyć je do oferty jako oddzielny produkt i sprzedawać producentom ciągników w innych krajach.

Na podstawie zawartej umowy Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 11 255 751,72 zł, natomiast całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu wyniesie 28 139 379,31 zł netto.

Termin zakończenia realizacji projektu wyznaczony jest na dzień 31 grudnia 2018r.

Ursus SA to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych oraz lider segmentu elektromobilności z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty Ursusa odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Równolegle spółka z sukcesem rozwija segment transportu miejskiego oferując ok. 10 modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym autobusy elektryczne i hybrydowe.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 800 osób. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie
w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki Ursus.


URSUS S.A. realizował projekt POPW.01.03.00-06-022/12 pn. „Infrastruktura zaplecza badawczo-rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” w ramach Działania I.3 „ Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Celem projektu  jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych poprzez:

 • Poprawa standardu infrastruktury kubaturowej przeznaczonej do realizacji prac badawczo-rozwojowych poprzez termomodernizację niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych hal A, B i C. Termomodernizacja dotyczyć będzie remontu dachów, wymiany i przebudowy okien. Wykonane będą nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. Wykonane będą nowe posadzki w halach. Zmodernizowane będą pomieszczenia dla realizacji prac inżynierskich.

 • Poprawa potencjału badawczo-rozwojowego firmy oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług B+R dla innych firm i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi. Zakupione i zainstalowane  będzie wyposażenie diagnostyczne do badań pojazdów, wyposażenie komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do realizacji prac konstrukcyjnych, badawczych i do analiz inżynierskich. Zakupione będą maszyny i urządzenia do budowy prototypów.

 • Skuteczne wykorzystanie wyników prac B+R w produkcji. Dzięki zakupionej aparaturze możliwa będzie realizacja prac badawczych oraz budowa prototypów poszczególnych części oraz całych układów  i urządzeń.

 • Poprawa wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Kompleksowe  i nowoczesne zagospodarowanie otoczenia hal poprzez modernizację placów manewrowych, w tym dla pojazdów wielkogabarytowych, nowe instalacje spławne, stworzenie zielonych enklaw.
   

Przeznaczenie hal:

Hala część A – Montaż prototypów

Hala część B – Detale do montażu prototypów

Hala część C – Laboratorium badawczo-rozwojowe

Koszty kwalifikowane: 15 827 135 PLN

Dofinansowanie: 7 974 801 PLN

Stopień realizacji:

 • Wykonana dokumentacja projektowa

 • Uzyskane pozwolenie na budowę

 • Zakończone roboty budowlane

 • Zakończone przetargi na wyposażenie

 • Zakończony remont Centrum Prac Inżynierskich

 • Zakończony zakup wyposażenia Hali B

 • Realizacja zakupów wyposażenia Hali A oraz C

V edycja ARP Innovation Pitch

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. po raz V organizuje ARP Innovation Pitch. Jest to kolejna edycja wydarzenia, które ma na celu skojarzenie jak największej liczby start-upów i małych, średnich firm z dużymi spółkami. Obecnie wspólnie z ekspertami Ursus S.A. poszukujemy rozwiązań innowacyjnych dla jednej ze spółek – Ursus BUS.

Ursus BUS to innowacyjna, prężnie rozwijająca się polska spółka z sektora automotive. Firma została założona w 2015r. przez Ursus S.A. oraz AMZ Kutno w celu rozwijania produkcji autobusów zeroemisyjnych w Polsce. Obecnie rozwijane są trzy linie produktów: autobusy elektryczne, trolejbusy oraz autobusy na diesel. Firma otwiera się na pomysły i współpracę z zewnątrz i dlatego wspólnie z ARP poszukuje ciekawych pomysłów. Wstępnie zidentyfikowaliśmy następujące obszary potrzeb rozwojowych:

 • innowacyjne układy napędowe pojazdów

 • układy elektryczne pojazdów

 • nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pojazdów o napędzie alternatywnym

 • elektromobilność

 • nowe technologie magazynowania energii

Jeśli Wasze pomysły obejmują rozwiązania dla wyżej wymienionych obszarów lub zbliżonych do nich do już 23 marca 2017r. rozpoczynamy nabór poprzez nasz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty. Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów, start-upów oraz małych średnich firm. Poszukujemy rozwiązań na poziomie TRL 2-5, jest to minimum ponieważ nie zamykamy się na firmy, które zechcą przedstawić gotowe rozwiązania.

Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą podjąć wyzwanie tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i tych, którzy chcieliby podjąć współpracę w tym zakresie ze spółką posiadającą już doświadczenie w produkcji autobusów niskoemisyjnych.

Zgłoszenia można nadsyłać od 23 marca do 26 kwietnia 2017r.. Nadesłane propozycje będą podlegały ocenie specjalistów ARP, a następnie ekspertów z Ursus Bus. Na zakończenie konkursu wybrani finaliści będą mogli zaprezentować swoje pomysły bezpośrednio przed przedstawicielami spółki Ursus S.A. oraz Ursus Bus.

Wszelkie informacje o naborze dla Ursus oraz innych podmiotów ukażą się na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty oraz www.ursus.com.pl.