×

#Grupa kapitałowa

#Skład grupy kapitałowej:

 

 • URSUS S.A. w restrukturyzacji

  • Podmiot dominujący

 • URSUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

  • 64%

 • URSUS SP. Z O.O.

  • 100%

 • Nowe Technologie Przemysłowe Sp. z o.o.

  • ​​​​​​​20%

Spółka URSUS S.A. w restrukturyzacji w Dobrym Mieście jest Spółką zależną od Spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. posiada samodzielnie 16.366.166 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. INVEST-MOT Sp. z o.o. posiada samodzielnie 7.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A., REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA posiada samodzielnie 5.618.830 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A., POL-MOT Auto S.A. posiada samodzielnie 2.115.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.

URSUS Dystrybucja sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie powstała z przekształcenia w dniu 11 grudnia 2017 r. spółki LZM3 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Ursus sp. z o.o. (spółka zależna)

Nowe Technologie Przemysłowe Sp. z o.o. (jednostka stowarzyszona, udział pośredni)

W dniu 18 lutego 2016 r. Spółka URSUS S.A. powołała spółkę URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 100% udziałów. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000610381. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych. 

(aktualizacja 01.03.2021)