×

#Grupa kapitałowa

#Skład grupy kapitałowej:

 • URSUS S.A.

  Podmiot dominujący

 • URSUS BUS S.A.

  77%

 • URSUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

  96%

 • URSUS SP. Z O.O.

  100%

 • AIU+ SP. Z O.O.

  24%

Spółka URSUS S.A. w Lublinie jest Spółką zależną od Spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. Spółka POL-MOT HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., Invest-Mot sp. z o.o., POL-MOT AUTO S.A. i Prologus sp. z o.o. posiada 26.984.996 akcji, co stanowi 41,77% ogółu akcji URSUS S.A. i uprawnia do 26.984.996 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 41,77% ogółu głosów.

URSUS BUS S.A. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie została zawiązana w dniu 24.04.2015 r. Wspólnikami ww. spółki jest URSUS S.A., który posiada 77,3% akcji, oraz INVEST-MOT sp. z o.o., który posiada 22,7% akcji URSUS BUS S.A. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.

Powstanie spółki URSUS BUS S.A. jest wynikiem realizacji strategii Zarządu Emitenta w zakresie zwiększenia aktywności marki URSUS na rynku autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkowane przez URSUS BUS S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne są odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.

URSUS Dystrybucja sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie powstała z przekształcenia w dniu 11 grudnia 2017 r. spółki LZM3 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

W dniu 6 listopada 2017 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych Emitenta- spółki URSUS Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie oraz URSUS Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ze spółką LZM3 sp. z o.o. w Lublinie. W rezultacie powyższego spółka URSUS S.A., jako wspólnik spółek przejmowanych, został wspólnikiem spółki LZM3 sp. z o.o.

W dniu 11 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie LZM3 sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 8.900.100 PLN do kwoty 16.900.100 PLN. URSUS S.A. objął 80.000 nowych udziałów w spółce LZM3 sp. z o.o., które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000 PLN.

W tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie LZM3 sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie firmy spółki na URSUS Dystrybucja sp. z o.o. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 8 stycznia 2018 r.

Aktualnie głównymi wspólnikami Ursus Dystrybucja sp. z o.o. są URSUS S.A., posiadająca 96% udziałów, Karol Nowe (2% udziałów) oraz Marzena Nowe (2% udziałów).

Ursus sp. z o.o. (spółka zależna)

W dniu 18 lutego 2016 r. Spółka URSUS S.A. powołała spółkę URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 100% udziałów. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000610381. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych. 

AIU+ sp. z o.o. (spółka zależna)

W dniu 2 stycznia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego została utworzona spółka AIU+ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spółka URSUS S.A. objęła 24% udziałów w nowo utworzonym podmiocie. Przedmiotem działalności AIU+ sp. z o.o. są usługi finansowe, doradcze oraz badania naukowe i prace rozwojowe.
 

(aktualizacja 30.04.2018)

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.