×

#Adresy

URSUS S.A.

warszawa - hq

ul. Felińskiego 2,
01-513 Warszawa

  • +48 22 266 02 66

URSUS S.A.

lublin - fabryka

ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin

  • +48 22 266 02 66
  • +48 22 506 55 35

URSUS S.A.

dobre miasto

ul. Fabryczna 21,
11-040 Dobre Miasto

  • +48 22 506 56 00

URSUS S.A.

Biuro w Warszawie

ul. Rajców 10,
00-220 Warszawa

  • +48 22 506 58 00

Kapitał zakładowy: 64 600 000 zł opłacony w całości.
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000013785, NIP: 739 23 88 088, REGON: 510481080