×

#Aktualności

01 czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ: Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów. Pełna treść ogłoszenia Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu E-mail...

01 czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie)

01 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 12:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

01 listopada 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie)

24 sierpnia 2021

Deklaracja koreańskiego partnera URSUS S.A.

23 sierpnia 2021

Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej URSUS S.A.

30 lipca 2021

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

01 czerwca 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01 czerwca 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 kwietnia 2021

URSUS C-380 K – majówkowy HIT traktorowy!

11 stycznia 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 stycznia 2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

30 października 2020

URSUS C-3130 Comfort wyróżniony

07 września 2020

URSUS C-3120 – jeśli szukasz 115 KM mocy!

27 sierpnia 2020

Nowy URSUS C-3130 z kamerą cofania

06 sierpnia 2020

Znakomite wyniki wodorowego autobusu URSUS w Holandii

31 lipca 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

31 lipca 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17 marca 2020

Komunikat dla rolników

31 stycznia 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16 stycznia 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia