×

#Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 10:30 w Warszawie przy ul. Rajców 10

(Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie)

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów.

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu

E-mail do kontaktu w sprawie ZWZ: akcjonariusz@ursus.com