×

#Aktualności

20 - 06 - 2011

324 tysiące zł dla projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy”

Ponad 324 tysiące zł otrzymała spółka POL-MOT Warfama SA w związku z pozytywną rekomendacją PARP dotyczącą dofinansowania realizacji projektu na „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy”. Pieniądze z projektu będą przeznaczone na opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii brykietującej do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy dla celów energetycznych.

Ponad 324 tysiące zł otrzymała spółka POL-MOT Warfama SA w związku z pozytywną rekomendacją PARP dotyczącą dofinansowania realizacji projektu na „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy”. Pieniądze z projektu będą przeznaczone na opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii brykietującej do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy dla celów energetycznych.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz prac wdrożeniowych, włącznie z uruchomieniem produkcji seryjnej. W zakres prac przewidzianych jako badania i rozwój produktu wejdzie m.in. analiza dostępności oraz właściwości surowca, opracowanie technologii obróbki kukurydzianych resztek pożniwnych, metodologia stertowania surowca i transportu do linii do brykietowania. Otrzymane fundusze umożliwią wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej prototypów maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii. Czas realizacji projektu przypada na lata 2010- 2012. Przy czym prace badawczo – rozwojowe prowadzone są w okresie od 2010-11-01 do 2012-07-31, natomiast wdrażanie projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku a zakończy 31 grudnia 2012 roku