×

#Aktualności

10 - 09 - 2015

Informacja prasowa

Zarząd URSUS S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w ramach realizacji przyjętej strategii Spółka zamierza intensyfikować swoje procesy inwestycyjne w dwóch głównych obszarach działań...

Zarząd URSUS S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w ramach realizacji przyjętej strategii Spółka zamierza intensyfikować swoje procesy inwestycyjne w dwóch głównych obszarach działań:

1) Wg raportu PZPM, Polska jest trzecim największym producentem autobusów w UE (prognoza na 2015 r.: 5,3 tys. szt.) i nasz udział rynkowy stale rośnie. Zdecydowana większość (ponad 80%) autobusów produkowanych w Polsce jest sprzedawana na rynkach zagranicznych (głównie Niemcy, Francja, Skandynawia). Normy unijne jednoznacznie wspierają rozwój transportu miejskiego o obniżonym poziomie hałasu i emisji spalin, czyli m.in. autobusy elektryczne. Spółka Ursus jest już obecna na tym rynku, mamy własny, posiadający homologację autobus Ekovolt. Nasze pojazdy aktualnie jeżdżą tylko po ulicach Lublina, jednakże mamy „apetyt” na powalczenie z największymi graczami tego rynku i zajęcie na nim istotnej pozycji. Wg naszych analiz w perspektywie najbliższych 3 lat tylko w polskich miastach odbędą się przetargi na zakup 500-600 nowych autobusów elektrycznych. Minimalny koszt takiego pojazdu to 1,6 mln zł i mimo, że jest on ok. 2-krotnie wyższy od autobusu tradycyjnego to późniejsze koszty eksploatacyjne są niższe aż o 75%. Nasz autobus Ekovolt posiada istotne z punktu widzenia zamawiającego przewagi konkurencyjne. Dlatego planujemy ponieść nakłady na dalszy rozwój naszej oferty produktowej w tym obszarze, ponadto spodziewany się istotnego wzrostu naszych udziałów w tym rynku, co będzie wymagało zaangażowania znacząco większej ilości kapitału obrotowego.     

2) Informowaliśmy przed 2 tygodniami rynek o podpisaniu kolejnego dużego kontraktu na dostawy naszych ciągników, przyczep oraz części zamiennych do spółki Sugar Corporation z Etiopii. Pokazuje to, że podpisanie poprzedniego kontraktu z etiopską firmą METEC o wartości 90 mln USD nie było wydarzeniem jednorazowym. Marka Ursus jest rozpoznawalna praktycznie na całym świecie, dlatego nie należy wykluczyć realizacji kolejnych tego typu zleceń na innych zagranicznych rynkach.

Oprócz tego nie zapominamy o rynku krajowym i europejskim. Nasze działania w tych obszarach będą ukierunkowane m.in. na:

- rozwój krajowej sieci sprzedaży i zwiększenie w niej naszej ekspozycji produktowej;

- prace nad rozwojem i homologacją na rynki UE ciągników o wysokiej mocy (120 KM, 150 KM i wyższych).

Nie ukrywamy, że nasze obecne możliwości kapitałowe są niewystarczające na jednoczesną obsługę dużych, zagranicznych kontraktów i ekspansję na rynkach unijnych. Planowane zasilenie Spółki w kapitał powinno z jednej strony poprawić naszą ofertę produktową (niezbędne są nakłady na prace badawczo-rozwojowe), z drugiej zwiększyć możliwości działania naszej sieci dealerskiej, która w niektórych okresach nie mogła zaprezentować i w krótkim terminie dostarczyć klientom ciągników marki Ursus. Liczymy, że po emisji nasza pozycja na rynku krajowym i tym samym przychody Spółki z tego obszaru istotnie wzrosną.

 

Jesteśmy po rozmowach z naszym głównym akcjonariuszem, spółką POL-MOT Holding. Strategiczny partner Spółki nie tylko udzielił nam niezbędnych zgód korporacyjnych na uruchomienie procesu pozyskania niezbędnych środków, służących do realizacji w/w celów ale widząc pozytywne perspektywy rynków, na których chcemy się rozwijać, zadeklarował własny udział w planowanej emisji akcji.