×

#Aktualności

17 - 11 - 2015

Informacja prasowa - WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA I-III KW. 2015 r.

WYNIKI FINANSOWE W I-III KW. 2015 R. W GÓRĘ
DZIĘKI SKOKOWYM WZROSTOM SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ I POPRAWIE SPRZEDAŻY W KRAJU

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej historii, odnotował narastająco za I-III kw. 2015 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o 62% rdr do poziomu 214,1 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r.

Informacja prasowa

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA I-III KW. 2015 r.

 

 

WYNIKI FINANSOWE W I-III KW. 2015 R. W GÓRĘ
DZIĘKI SKOKOWYM WZROSTOM SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ I POPRAWIE SPRZEDAŻY W KRAJU

PERSPEKTYWY DALSZEGO ROZWOJU

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej historii, odnotował narastająco za I-III kw. 2015 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o 62% rdr do poziomu 214,1 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- Wyniki za pierwsze trzy kwartały br. to efekt skokowego wzrostu sprzedaży zagranicznej w związku z realizacją kontraktu w Etiopii, przy wsparciu sprzedaży w kraju. Sukces URSUSA wynika z dywersyfikacji produktów w segmentach rolniczych i ich dopasowaniu do poszczególnych rynków eksportowych oraz rozwoju segmentu transportu miejskiego – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. 

SPRZEDAŻ W I-III kw. 2015 r. W GÓRĘ DZIEKI KONTRAKTOM AFRYKAŃSKIM I POPRAWIE SPRZEDAŻY W KRAJU

W III kw. br. URSUS pokazał spadek przychodów i zysków, pochodna harmonogramów realizacji kontraktów zagranicznych, przy sprzedaży krajowej pod wpływem dopłat z PROW. Do końca II kw. br. spółka zakończyła realizację I fazy umowy z etiopską spółką METEC, zaś kolejne kontrakty afrykańskie nie weszły jeszcze w fazę realizacji przychodów. Na sprzedaż w kraju w głównej mierze wpływa tempo realizacji wniosków oraz dopłaty w ramach unijnych programów PROW. W ocenie Zarządu uruchomienie dopłat w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 ma nastąpić na przełomie IV kwartału 2015 i I kw. 2016 r., co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na wyniki spółki w IV kw. 2015 r. oraz w kolejnych okresach. 

Narastająco za okres trzech pierwszych kwartałów br. przychody grupy wyniosły 214,1 mln zł – tj. wzrost o 62% rdr. Ze sprzedaży krajowej spółka osiągnęła przychód na poziomie 100,7 mln zł, tj. 16% wzrostu rdr, zaś ze sprzedaży zagranicznej 113,4 mln zł, co daje 153% wzrostu rdr.

ROŚNIE SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW

Przychody ze sprzedaży ciągników w kraju wyniosły 33,7 mln zł, tj. 13% rdr. Po pierwszych trzech kwartałach 2015 r. spółka (na podst. danych CEPIK) odnotowała wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS z 1,9% do 3,1% (udziału w rynku), co oznacza wzrost o 36% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sprzedaż maszyn rolniczych, takich jak: linie do zbioru, rozrzutniki czy naczepy, pozostała na stabilnym poziomie i wyniosła 31,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3% rdr. Firma na bieżąco rozwija swoją sieć dilerską pod kątem zapewnienia optymalnego dostępu do wyrobów spółki oraz serwisu. W raportowanym okresie powołano nową spółkę URSUS Zachód, której celem jest sprzedaż ciągników i maszyn w północno-zachodniej części kraju.

W omawianym okresie grupa zamknęła także realizację ważnego kontraktu na dostawę trolejbusów dla Lublina i przekazała ostatnie 19 sztuk pojazdów na kwotę 26,4 mln zł (tym samym spółka zrealizowała wszystkie transze umowy o łącznej wartości 52,8 mln zł). Miało to znaczący wpływ na wynik spółki po trzech kwartałach br. Firma sprzedała także na rzecz ZTM Lublin autobus ekologiczny Ursus Ekovolt, który otrzymał w tym okresie europejską homologację. Łączne przychody ze sprzedaży trolejbusów i autobusów w tym czasie wyniosły 28,1 mln zł.

KONTRAKT Z METEC WAŻNYM ŹRÓDŁEM SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ

Sprzedaż zagraniczna w I-III kw. br. odnotowała rdr 153% wzrost przychodów do poziomu 113,4 mln zł - pochodna realizacji dwóch ostatnich wysyłek ciągników w ramach kontraktu etiopskiego z firmą METEC o wartości 80,7 mln zł. W ramach kontraktu w mieście Adama w Etiopii uruchomiono montownię ciągników spółki, gdzie zatrudnienie znaleźli lokalni pracownicy.

ZNACZĄCA  POPRAWA ZYSKÓW  W KRAJU I ZA GRANICĄ

W okresie trzech pierwszych kwartałów br. spółka odnotowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 41,2 mln zł, tj. 89% wzrostu rdr. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł do 11,5 mln zł w I-III kw. 2015 r. z 7,3 mln zł w I-III kw. 2014 r., na co wpływ miało uwzględnienie kosztów transportu ciągników dla spółki METEC, które zostały na nią refakturowane. Spółka zakończyła pierwsze trzy kwartały br. zyskiem netto w wysokości 3,33 mln zł wobec 3,26 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7% rdr.

POZYSKANE 32,5 MLN ZŁ Z OFERTY AKCJI NA REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU

W listopadzie br. spółka zakończyła ofertę publiczną akcji, w wyniku której spółka pozyska w sumie 32,5 mln zł na dalszy rozwój. Pozyskane środki pozwolą na realizację kluczowych projektów, istotnych dla budowania pozycji spółki i jej produktów na rynku w kraju i za granicą.

DALSZY ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA OFERTY PRODUKTOWEJ

Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowania pozycji kluczowego producenta i dystrybutora ciągników oraz maszyn rolniczych na terenie Polski oraz na wybranych rynkach zagranicznych. Po udanych debiutach ciągników o mocy poniżej
74 KM i powyżej 110 KM w ub. roku, w I pół. 2015 r. URSUS z sukcesem wprowadził do oferty 10 nowych produktów, w tym 6 modeli przyczep i 4 modele ciągników (C-360, C-380, C-380M, C-382) o mocy 75 KM. W II pół. 2015 r. spółka zaplanowała wprowadzenie na rynek kolejny model ciągnika URSUS o mocy 150 KM oraz wzbogacić swoją ofertę produktową o ciągniki z zakresu mocy 50-60 KM o wersję bez kabiny – typu „ROPS”.  

 

Rozwój oferty dotyczy także maszyn rolniczych. W raportowanym okresie spółka wprowadziła do sprzedaży nową gamę przyczep dwuosiowych serii D o różnej ładowności, które można wykorzystywać także w budownictwie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, w IV kw. br. spółka planuje wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w ładowaczach czołowych TUR, które zwiększą ich funkcjonalność i estetykę wykonania.

 

We wrześniu br. spółka otrzymała pozytywną rekomendację z NCBiR na otrzymanie dofinansowania do projektu konstrukcji transmisji Vigus (układu przeniesienia napędu). Spółka zamierza rozbudować linię ciągnikową w mocach wyższych 100-180 KM opartą na naszej własnej transmisji. Konstrukcja własnej transmisji, która jest najważniejszym układem mechanicznym każdego ciągnika, pozwoli spółce uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, dzięki temu część marży, którą do tej pory oddawała dostawcom pozostanie w spółce. Firma zamierza także sprzedawać samą transmisję na rynki unijne. Pozwoli to na osiągnięcie 15% udziału w rynku polskim oraz zwiększenie sprzedaży zagranicznej o 30% w perspektywie 2-3 lat.

 

Spółka zamierza nadal rozwijać kontakty i relacje z partnerami handlowymi w celu pozyskania kolejnych zamówień. Istotnym partnerem dla URSUSA są firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z pełnej oferty spółki.

 

Spółka podejmuje działania na rzecz odbudowy pozycji marki URSUS na rynkach pozaeuropejskich, szczególnie na rynkach afrykańskich. W ostatnich tygodniach br. spółka zawarła dwa znaczące kontrakty w Afryce – z firmą Ethopian Sugar Corporation oraz tanzańską firmą SUMA JKT na dostawy łącznie ponad 2500 ciągników oraz oprzyrządowania i części zamiennych o łącznej wartości ponad 85 mln USD. Dostawy będą realizowane w IV kwartale br. oraz pierwszych trzech kwartałach 2016 r.

 

- Zawarcie kolejnych kontraktów w Afryce jest elementem szerokiej ekspansji URSUSA na tym kontynencie. Nasze ciągniki z sukcesem konkurują z dostawcami chińskimi czy hinduskimi ze względu na prostotę wykonania, jakość stosowanych podzespołów. Wartością dodaną jest fakt, iż w ramach naszej oferty, przekazujemy afrykańskim partnerom technologię oraz wspieramy zatrudnienie lokalnych pracowników przy montażu ciągników na miejscu – mówi prezes Karol Zarajczyk.

 

Po udanej realizacji dostaw trolejbusów i autobusu elektrycznego dla miasta Lublina, spółka zamierza rozwijać segment transportu miejskiego. Spółka zakłada, że w najbliższych latach w europejskich miastach zostaną rozpisane przetargi na zakup ok. 1000 autobusów niskoemisyjnych. Wynikać to będzie z dofinansowania zakupu ekologicznych środków transportu ze środków UE, która promuje niskoemisyjny transport w miastach.

 

Branża oczekuje zwiększonego popytu krajowego na nowe modele ciągników i maszyn rolniczych, w związku z realizacją ostatnich płatności ARiMR ze starej perspektywy finansowej UE. Na koniec roku liczba zarejestrowanych ciągników  marki Ursus może wynieść ponad 400 sztuk.

 

W 2016 r. spółka spodziewa się kolejnych wzrostów sprzedaży wynikających z uruchomienia środków na zakup sprzętu rolniczego z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego budżet wyniesie 13,5 mld EUR oraz realizacji zawartych kontraktów zagranicznych.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Rzecznik prasowy URSUS S.A.

Tel: + 48 544 271 101

Tel. kom.: + 48 669 060 051

mariusz.lewandowski@ursus.com

Informacje o spółce:

URSUS S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty URSUS odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. URSUS to najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 960 osób. URSUS produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty URSUS docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS. W ostatnich latach URSUS należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. - w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim - Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysiące ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. URSUS podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowa na łączną kwotę 30,7 mln USD zawiera opcję powiększenia wartości zamówienia o 25% do końca września 2015 roku. Zlecenie będzie realizowane w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla URSUSA, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa URSUSA uzyskała najwyższą ocenę. Z kolei w październiku 2015 r. URSUS zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD. Realizacja umowy nastąpi w pierwszych trzech kwartałach 2016 r.