×

#Aktualności

29 - 04 - 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 26 maja 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki.

 

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 26 maja 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 26 maja 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki

 

 

 

1.  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

 

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Lublinie wynosi 26 180 000, co daje 26 180 000 głosów.

 

3.  Projekty uchwał, projektowane zmiany Statutu Spółki.

 

4.  Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

 

E-mail do kontaktu w sprawie  ZWZ: akcjonariusz@ursus.com