×

#Aktualności

16 - 01 - 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście
na dzień 12 lutego 2020r. na godz. 11 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Zarząd URSUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, 11-041 Dobre Miasto, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP: 7392388088, (dalej „URSUS S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S. A., na dzień 12 lutego 2020 roku, godz. 11:00, w Warszawie, w budynku przy ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa.