×

#Aktualności

02 - 06 - 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 11 00 w Warszawie
przy ul. Rajców 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. godz. 11.00 w Warszawie

1.    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

  • Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Lublinie 
  • wynosi 59 180 000, co daje 59 180 000 głosów.

3.    Projekty uchwał.

4.    Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

E-mail do kontaktu w sprawie  ZWZ: akcjonariusz@ursus.com .