×

#Aktualności

03 - 08 - 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 31 sierpnia 2018 r. na godz. 11 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 31 sierpnia 2018 r. na godz. 11 00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Lublinie wynosi 59 180 000, co daje 59 180 000 głosów.

E-mail do kontaktu w sprawie NWZ: akcjonariusz@ursus.com