×

#Aktualności

31 - 07 - 2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście
na dzień 27 sierpnia 2020r. na godz. 12 00 
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie) 

Zarząd URSUS spółka akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, 11-041 Dobre Miasto, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP: 7392388088, (dalej „URSUS S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S. A., na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godz. 12:00, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów