×

#Aktualności

04 - 04 - 2018

Podpisanie umowy przez URSUS S.A. z PPG Industries Poland Sp. z o.o.

28 marca 2018 r. URSUS S.A. i PPG Industries Poland sp. z o.o. zawarły kontrakt handlowy dotyczący wykorzystywania produktów PPG do lakierowania wyrobów produkowanych przez Ursus.

Realizacja kontraktu pozwoli na zbudowanie w zakładzie produkcyjnym URSUS S.A. w Lublinie jednej z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych linii lakierniczej w Polsce. Nowo uruchomiona linia lakiernicza będzie służyła do lakierowania wyrobów URSUS oraz autobusów URSUS BUS. Uruchomienie linii ma nastąpić do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Wartość inwestycji wyniesie ok 3 mln zł netto.

PPG Industires Poland zapewni cykl szkoleń w zakresie nowych produktów i technologii ich wykorzystywania w lakierowaniu wyrobów URSUS. W ramach współpracy zapewniona będzie opieka techniczna, okresowe audyty techniczne sprawdzające standardy technologiczne PPG.

Kontrakt został zawarty na okres pięciu lat. Strony ustaliły, że przez cały okres obowiązywania kontraktu URSUS S.A. wraz ze spółką zależną URSUS BUS S.A. dokonają zakupu produktów PPG w konkurencyjnych cenach na łączną kwotę nie niższą niż 30,4 mln zł netto.