×

#Aktualności

04 - 05 - 2018

URSUS SA czeka na pozytywną opinię biegłego rewidenta do raportu

W połowie przyszłego tygodnia Ursus SA uzyska pozytywną opinię audytora odnośnie rocznego raportu skonsolidowanego za 2017 r. Opóźnienie jest wynikiem błędów, które powstały  w trakcie konsolidacji systemów komputerowych przy łączeniu spółek zależnych. Spółka informowała KNF przez system ESPI o zaistniałych problemach.

Konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jedną spółkę pod nazwą „Ursus Dystrybucja” miała miejsce w grudniu 2017, co niestety wydłużyło czas związany z konsolidacją sprawozdań finansowych spółek ze względu na konieczność integracji systemów komputerowych, na których poszczególne spółki działały.

W wyniku zaistniałych problemów Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia od piątku (tj. 04.05.2018) obrotu akcjami Ursus SA. Powodem wniosku jest komunikat dotyczący nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami prawa, "raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, czyli niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta".

Jak zapewniają władze Ursus SA, problem ten zostanie rozwiązany najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.