×

#Aktualności

10 - 03 - 2015

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS w 2014 r.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS w 2014 r.

URSUS S.A. - POLSKA MARKA ROŚNIE W SIŁĘ:

REKORDOWE PRZYCHODY I ZYSKI, PERSPEKTYWA DALSZYCH WZROSTÓW
W ZWIĄZKU Z INWESTYCJAMI W KRAJU I KONTRAKTEM W ETIOPII

10 marca 2015 r. Warszawa

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS w 2014 r.

URSUS S.A. - POLSKA MARKA ROŚNIE W SIŁĘ:

REKORDOWE PRZYCHODY I ZYSKI, PERSPEKTYWA DALSZYCH WZROSTÓW
W ZWIĄZKU Z INWESTYCJAMI W KRAJU I KONTRAKTEM W ETIOPII

URSUS S.A., największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, wykazał rekordowy wzrost przychodów i solidne zyski w 2014 r. W planach dalsze wzrosty w związku z rozwojem oferty, inwestycją w zakład produkcyjny w Lublinie, a także perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii.


Jednostkowe wyniki finansowe URSUS S.A.

 mln zł

I-IV kw. 2014

I-IV kw. 2013

Zmiana rdr

Sprzedaż

224,1

147,9

+51,5%

Zysk brutto na sprzedaży

42,2

14,6

+189,5%

Zysk operacyjny

21,3

-21,3

-

Zysk netto

14,9

-22,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki za 2014 rok są zgodne z naszymi założeniami: pokazaliśmy rekordowe przychody na poziomie 224,1 mln zł i ponad 21 mln zł EBIT, co pozwoliło wypracować 15 mln zł zysku netto. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność koncepcji odbudowy polskiej marki URSUS i jej potencjał krajowy oraz zagraniczny – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. 

REKORDOWE PRZYCHODY SPÓŁKI URSUS

W 2014 r. URSUS S.A. osiągnął rekordowy 51,5% rdr wzrost przychodów do poziomu 224,1 mln zł, tj. pochodna zwiększenia sprzedaży zagranicznej o 142,9% rdr między innymi w związku z realizacją kontraktu w Etiopii (122,2 mln zł). Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 102 mln zł, tj. wzrost o 4,3% rdr - efekt braku środków na dofinansowanie zakupu maszyn dla rolnictwa z programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W omawianym okresie spółka wykorzystała moce produkcyjne zakładów na realizację kontraktu etiopskiego, co wpłynęło na ograniczony potencjał produkcyjny przeznaczony na rynek krajowy.  

2014 rok podsumowuje 3-letni okres inwestycji w rozwój marki URSUS. W tym czasie z sukcesem wprowadziliśmy do oferty 9 nowych produktów, w tym 7 modeli ciągników w najpopularniejszym segmencie o mocy 50-180KM, rozwinęliśmy zaplecze produkcyjne i badawczo-rozwojowe. Sukcesywnie odbudowujemy pozycję marki URSUS w kraju oraz zajmujemy kolejne przyczółki w ekspansji zagranicznej – wskazuje Prezes Zarajczyk. 

ROZWÓJ PRODUKTÓW, EKSPANSJA NA NOWE RYNKI ZBYTU

W latach 2013-2014 spółka wprowadziła do oferty 9 produktów, w tym 7 nowych modeli ciągników o mocy 50-180 KM - najpopularniejsze ciągniki dla małych i średnich gospodarstw oraz na potrzeby branży leśnej, budowlanej i komunalnej. W 2014 r. spółka osiągnęła 125% rdr wzrost sprzedaży swojego flagowego produktu, czyli ciągników, pochodna wzrostu sprzedaży eksportowej. Segment trolejbusów wykazał 20% wzrost sprzedaży rdr do wartości ok. 19,5 mln zł - wynik realizacji części umowy z ZTM w Lublinie. W 2013 r. URSUS zawarł umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie na „zakup i dostawę 38 sztuk nowych niskopodłogowych Trolejbusów miejskich klasy maxi” w latach 2013-2015.

W 2014 r. spółka koncentrowała się także na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich. Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej widoczne są również na rynkach pozaeuropejskich. W 2013 r. URSUS S.A. zawarł umowę z etiopską spółką METEC na dostawę w dwóch fazach łącznie 3 tysięcy ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych. W ubiegłym roku, Grupa zrealizowała w pełni cztery transze pierwszej fazy umowy. Wartość sprzedaży w ramach kontraktu etiopskiego w 2014 r. wyniosła 84,6 mln zł. Obecnie URSUS jest w trakcie realizacji kolejnej piątej transzy pierwszej fazy umowy. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów amerykańskich.


Kontrakt dla firmy METEC to kluczowy projekt dla marki URSUS. W ramach realizacji projektu etiopskiego spółka rozwinęła również ofertę produktów, wzbogacając ją o ciągniki dostosowane do oczekiwań klientów w Polsce i na rynkach UE – dodał Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu.

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW

Realizacja celów strategicznych przełożyła się na wyniki w 2014 r. W 2014 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 42,2 mln zł, tj. 189,5% wzrostu rdr i 18,9% marży na tym poziomie zysku. EBIT urósł do 21,3 mln zł wobec analogicznej, tj. 21,3 mln zł straty w 2013 r. Marża EBIT wyniosła 9,5%. Zysk netto w 2014 r. wyniósł 14,9 mln zł.

Poprawa wyników Grupy to głównie efekt realizacji strategii rozwoju oraz działań restrukturyzacyjnych, które wpłynęły na obniżenie kosztów własnych sprzedaży o 36% rdr.

PERSPEKTYWY ROZWOJU W 2015 r. 

W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ok. 17 mln zł na rozwój oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego. W bieżącym roku URSUS planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na inwestycje.

Rozwój zakładów produkcyjnych i URSUS R&D w Lublinie

W 2013 r. URSUS podpisał umowę z PARP w kwocie ok. 8 mln zł na dofinansowanie projektu budowy nowoczesnego laboratorium R&D, którego celem jest zwiększenie innowacyjności procesów produkcyjnych i  wzrost konkurencyjności oferty spółki. Całkowity koszt projektu to ok. 23,6 mln zł do realizacji w terminie do końca pierwszego półrocza 2015 r. Ośrodek badawczo-rozwojowy URSUS R&D rozpoczął działalność w 2010 r. i współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej i z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednym z pierwszych realizowanych obecnie projektów URSUS R&D jest budowa miejskiego autobusu elektrycznego dla Lublina. Projekt jest realizowany w konsorcjum z MPK w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.

W planach jest także inwestycja w wyposażenie zakładu produkcyjnego w Lublinie. W 2014 r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na modernizację hali produkcyjnej, która w bieżącym roku zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt badawczo-rozwojowy. Inwestycja w latach 2014-2015 pochłonie ok. 16 mln zł.

Rozbudowa zaplecza produkcyjnego i R&D to jeden z naszych priorytetów strategicznych. Chcemy wykorzystać siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego, aby przywrócić tradycję polskiej motoryzacji sięgającą czasów przedwojennych, podkreśla Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. 

Kontrakty w realizacji

Do realizacji w 2015 r. pozostaje ostatnia transza, tj. 19 sztuk trolejbusów w ramach kontraktu z ZTM w Lublinie.

Zgodnie z umową w bieżącym roku spółka zakłada rozpoczęcie realizacji drugiej fazy kontraktu na dostawę ciągników do Etiopii (1,5 tysiąca sztuk) o wartości ok. 45 mln dolarów amerykańskich. 

W 2014 r. spółka zawarła umowę licencyjną z firmą FarmAll Technology. Umowa, na wykorzystanie marki URSUS w sprzedaży ciągników na terenie Pakistanu oraz wsparcie techniczne, daje Grupie dostęp do nowych atrakcyjnych rynków w regionie oraz potencjał przychodowy w 2015 i w kolejnych latach. 

Potencjał nowych projektów

W 2015 r. Zarząd zakłada dalszy dynamiczny rozwój spółki poprzez rozwijanie oferty produktowej. Dodatkową dźwignią sprzedażową jest system dofinansowania zakupu sprzętu rolniczego ze środków unijnych: budżet w programie PROW na lata 2014-2020 zatwierdzony w grudniu 2014 r. przez KE ma wynieść 13,5 mld euro, z tego 4,9 mld euro wyniesie wkład krajowy.

W bieżącym roku Grupa planuje dalszą ekspansję w kraju w związku z poszerzeniem oferty ciągników i dostosowaniem jej do oczekiwań polskich odbiorców. URSUS S.A. dysponuje obecnie pełną ofertą ciągników w grupach asortymentowych o najwyższym wskaźniku sprzedaży, głównie ciągników o średniej mocy, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w Polsce. W ramach ekspansji zagranicznej spółka planuje w bieżącym roku rozwinąć sprzedaż w krajach unijnych, w Europie Wschodniej, w krajach bałkańskich oraz w afrykańskich. URSUS zakłada promocję swojej oferty na targach i wystawach zagranicznych, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie sprzedaży eksportowej. Przywrócenie świetności najstarszej polskiej marki to cel Zarządu i priorytet inwestora strategicznego spółki.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Rzecznik Prasowy URSUS S.A.                                                                       

Tel: + 48 544 271 101                                                                                  

Kom.: + 48 669 060 051                                                                               

mariusz.lewandowski@ursus.com                                        

Informacje o spółce:

URSUS S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty URSUS odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. URSUS to najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 700 osób. URSUS produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty URSUS docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS. W ostatnich latach URSUS należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. - w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim - Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysiące ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia.