×

#Aktualności

17 - 05 - 2016

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA I KW. 2016 r. - Informacja prasowa

Informacja prasowa

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA I KW. 2016 r.

PRZYCHODY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI,

ZYSKI W GÓRĘ, DOBRA PERSPEKTYWA ROZWOJU W 2016 R.

URSUS S.A., największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, zamknął I kw. br. skonsolidowanymi przychodami na poziomie 74,36 mln zł, tj. 6,3% spadku rdr, przy ponad 10% wzroście przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i czasowym spowolnieniu sprzedaży za granicą. Zysk netto Grupy wzrósł o 4,1% do poziomu 4,65 mln zł. Spółka planuje w br. wprowadzenie nowych produktów na rynek polski, gdzie widać dynamiczny wzrost popytu na ciągniki URSUSA oraz rozwój sprzedaży eksportowej. 

Informacja prasowa

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA I KW. 2016 r.

PRZYCHODY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI,

ZYSKI W GÓRĘ, DOBRA PERSPEKTYWA ROZWOJU W 2016 R.

URSUS S.A., największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, zamknął I kw. br. skonsolidowanymi przychodami na poziomie 74,36 mln zł, tj. 6,3% spadku rdr, przy ponad 10% wzroście przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym i czasowym spowolnieniu sprzedaży za granicą. Zysk netto Grupy wzrósł o 4,1% do poziomu 4,65 mln zł. Spółka planuje w br. wprowadzenie nowych produktów na rynek polski, gdzie widać dynamiczny wzrost popytu na ciągniki URSUSA oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy URSUS:

w mln zł

I kw. 2016

I kw. 2015

Zmiana rdr

Sprzedaż

74,36

79,39

(6,3%)

Sprzedaż w kraju

31,30

28,38

10,3%

Sprzedaż eksportowa

43,05

51,01

(15,6%)

Zysk brutto na sprzedaży

14,71

13,76

6,9%

Zysk operacyjny

3,30

4,36

(24,4%)

Marża operacyjna

4,44%

5,5%

 

Zysk netto

4,65

4,47

4,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weszliśmy w nowy rok z dobrym portfelem zleceń i perspektywą kolejnych projektów. Wyniki I kw. br. potwierdziły skuteczność w realizacji strategii i właściwe kierunki rozwoju. Sprzedaż w kraju – po rozbudowie oferty i wprowadzeniu nowych flagowych produktów – rośnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Realizowane w ubiegłym roku kontrakty zagraniczne umocniły pozycję spółki na rynku afrykańskim, czego efektem są kolejne projekty w toku – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. 

Grupa URSUS zakończyła I kw. 2016 r. wynikiem przychodów na poziomie 74,36 mln zł, tj. 6,3% spadku rdr. Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 31,3 mln zł, tj. wzrost o 10,3% rdr, natomiast sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 43,05 mln zł, tj. 15,6% spadku rdr, pochodna czasowego spowolnienia sprzedaży zagranicznej w związku z harmonogramem realizacji umów w Afryce.

ROŚNIE SPRZEDAŻ KRAJOWA I UDZIAŁ W RYNKU

Wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej spowodowany jest głównie zwiększeniem popytu na produkty spółki w kraju i w efekcie wzrostem przychodów ze sprzedaży ciągników w Dywizji w Lublinie (o 43% z 18,7 mln zł do 26,7 mln zł). Spółka odnotowała również wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 3,5% w 2015 roku do 6,0% w I kw. 2016 r. (dane według CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Według danych z CEPiK do końca kwietnia 2016 r. udział ciągników URSUS wyniósł 6,5%.

Na przychody ze sprzedaży krajowej w głównej mierze wpływają tempo realizacji wniosków oraz dopłaty w ramach unijnych programów. W naszej ocenie uruchomienie dopłat w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 powinno rozpocząć się w I półroczu 2016 r., co będzie miało istotny wpływ na wyniki spółki w całym 2016 r. Liczymy na to, że sprzedaż ciągników w kolejnych okresach będzie wzrastać, zwiększając udział ciągników URSUS w całym rynku sprzedaży – mówi Karol Zarajczyk, Prezes URSUSA.

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Obniżenie sprzedaży eksportowej w I kw. br. o 15,6% rdr do poziomu 43,05 mln zł wynika z wysokiej bazy sprzedażowej w I kw. 2015 r., kiedy spółka zrealizowała znaczącą część umowy z firmą METEC w Etiopii w kwocie 42,9 mln zł. W I kw. br. URSUS realizował kontrakt z etiopską firmą ESC i zaliczył przychód w kwocie 37,2 mln zł. 6 maja 2016 r. spółka otrzymała ostatnią płatność z tytułu realizacji umowy z ESC w kwocie 50,2 mln zł. 

ZYSKI W GÓRĘ, WPŁYW ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH

W I kw. br. Grupa URSUS osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 14,7 mln zł, tj. wzrost o 7% rdr. Marża na poziomie zysku brutto ze sprzedaży w I kw. 2016 r. wyniosła 20% wobec 17% w ubiegłym roku.

Na działalności operacyjnej Grupa wykazała zysk na poziomie 3,3 mln zł, w porównaniu do 4,4 mln zł wykazanego w I kw. 2015 r., pochodna uwzględnienia w kosztach sprzedaży wartości kosztów transportu związanych z realizacją umowy z etiopską spółką ESC, w wysokości 3,5 mln zł. Koszty transportu, zgodnie z zapisami umowy ze spółką ESC, były na nią refakturowane.

Negatywny wpływ na wynik netto Grupy w I kw. 2016 r. miał wzrost kosztów finansowych o 1,4 mln zł - różnice kursowe z tytułu zobowiązań kredytowych w walucie EUR (w wartości 936 tys. zł). Pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy w I kw. miało rozliczenie terminowej transakcji walutowej typu forward, na sprzedaż kwoty 15 mln USD. Rozliczenie transakcji skutkowało zwiększeniem przychodów finansowych Grupy w I kw. 2016 r. o 3,7 mln zł. Na koniec marca br. Grupa wykazała zysk netto w wysokości 4,65 mln zł, co stanowi wzrost o 4,1% rdr.

DALSZY ROZWÓJ OFERTY I UMACNIANIE POZYCJI W AFRYCE

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciągników w kraju w I kw. br. jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pełnej oferty ciągników przeznaczonych do sektora rolniczego, komunalnego i leśnego. W II kw. 2016 r. spółka ma zamiar wprowadzić kolejny model ciągnika o mocy 150 KM w dwóch wersjach silnikowych oraz wzbogacić swoją ofertę produktową o ciągniki z zakresu mocy 50-60 KM o wersję bez kabiny – typu „ROPS”. Oferta ciągnikowa spółki jest uzupełniana w wysokiej klasy maszyny rolnicze i komunalne, sygnowane marką URSUS. W I kw. 2016 r. spółka wprowadziła na polski rynek nowy model prasy walcowo-łańcuchowej rolującej bele z docinaczem (model Z-597).

W marcu na XXII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH URSUS pokazał pierwszy zabudowany na własnej transmisji VIGUS ciągnik URSUS C-3150V POWER. Firma chce montować transmisje VIGUS seryjnie do swoich ciągników, a także włączyć je do oferty jako oddzielny produkt i sprzedawać producentom ciągników w kraju i za granicą.

 

Na sprzedaż krajową w głównej mierze wpływają: tempo realizacji wniosków oraz dopłaty w ramach unijnych programów PROW. W ocenie Zarządu uruchomienie dopłat w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 powinno rozpocząć się w I półroczu 2016 r., co będzie miało istotny wpływ na wyniki spółki w 2016 r. W kwietniu br. URSUS S.A. podpisał umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz SGB-Bank S.A. o współpracy w zakresie finansowania zakupu fabrycznego produktów Ursusa. Produkty kredytowe dostępne w ramach kredytu fabrycznego pozwolą rolnikom na szybszy zakup maszyn oraz dopasowanie warunków finansowania do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Spółka oczekuje wzrostu zainteresowania swoją ofertą w br. w ramach nowej perspektywy unijnej wykorzystania środków na modernizację rolnictwa.

Spółka aktywnie działa również w zakresie handlu zagranicznego i pozyskiwania nowych odbiorców. Strategia URSUS S.A. zakłada odbudowę kontaktów i relacji z partnerami handlowymi URSUS, a także pozyskanie nowych odbiorców. Istotnym partnerem są firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z  pełnej oferty URSUSA.

 

Spółka podejmuje także działania zmierzające do odbudowy pozycji marki URSUS na rynkach pozaeuropejskich. Do 31 marca 2016 r. URSUS zrealizował wszystkie wysyłki w ramach umowy z etiopską spółką ESC. 17 marca 2016 r. URSUS S.A. poinformował o podpisaniu aneksu do umowy, na dodatkową partię sprzętu obejmującą 27 ciągników, 54 przyczepy do transportu trzciny cukrowej oraz części zamienne, o łącznej wartości 5,02 mln USD. Spółka zamierza zrealizować wysyłki w  II i III kw. 2016 r. 22 października 2015 r. URSUS podpisał ze spółką The National Service Corporation Sole  (SUMA JKT) w Tanzanii, umowę na sprzedaż 2 400 ciągników rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych (wartość umowy to 55,0 mln USD). Dostawy w ramach realizacji tej umowy będą realizowane partiami do końca III kw. 2016 r. Aktualnie URSUS S.A. jest w trakcie przygotowań do realizacji pierwszych wysyłek w ramach umowy z SUMA JKT. 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Rzecznik Prasowy URSUS S.A.                                                              

Kom.: + 48 669 060 051                                                                             

mariusz.lewandowski@ursus.com                                        

Informacje o spółce:

URSUS S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty URSUS odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. URSUS to najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 800 osób. URSUS produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie. Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego. Produkty URSUS docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS. URSUS należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. - w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim - Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3000 ciągników, wyposażenie centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. URSUS podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowa na łączną kwotę 30,7 mln powiększone o 5 mln USD. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla URSUSA, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa URSUSA uzyskała najwyższą ocenę. Z kolei w październiku 2015 r. URSUS zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD.