×

#Restrukturyzacja

Szanowni Państwo,

w dniu 17 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224/2020 (6114), poz. 63771, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu URSUS Spółka Akcyjna  z siedzibą w Dobrym Mieście (KRS:0000013785 ; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Jakub Majewski. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 8 listopada 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 8 listopada 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy w Olsztynie  Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Postępowanie prowadzone jest przez Doradcę Restrukturyzacyjnego Jakuba Majewskiego, Kancelaria Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Jakub Majewski (nr licencji. 1119), adres: Skrytka nr 43 Urząd Pocztowy Warszawa 33 ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warszawa. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: ursus@majewski-syndyk.pl.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie potwierdzeń sald należności na dzień 7 listopada 2020 r. (układ obejmuje wszystkie wierzytelności powstałe do końca dnia poprzedzającego dzień układowy) na adres email: restrukturyzacja@ursus.com

 

 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.