×

#Aktualności

16 - 05 - 2017

Grupa Ursus dynamicznie się rozwija

Warszawa, 16.05.2017 r.

POLSKA MARKA ROŚNIE W SIŁĘ

GRUPA URSUS DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJA

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, odnotowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 72,28 mln zł. Zysk brutto wyniósł 4,98 mln zł, a zysk netto 3,84 mln zł. Grupa, poprzez spółkę dominującą URSUS S.A., skupia się na konsekwentnej rozbudowie swojej oferty ciągników, aktywnie działa w zakresie handlu zagranicznego oraz efektywnie pozyskuje nowych odbiorców.

W I kwartale tego roku cała Grupa osiągnęła 72,28 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego aż 33,21 mln zł stanowiła sprzedaż krajowa (wzrost r/r o 6,1%). Natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 39 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży został wypracowany do wartości 17,72 mln zł, wzrastając w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 20,5%. Marża na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła w raportowanym okresie 25%. Dla porównania, w I kwartale 2016 r. była niższa o 5%.

Pozytywny wpływ na osiągnięty zysk na działalności operacyjnej Grupy miało obniżenie kosztów sprzedaży (o 26% r/r), natomiast negatywne oddziaływanie miało zwiększenie kosztów ogólnego zarządu Grupy (o 37% r/r) spowodowane wzrostem tej pozycji w spółkach zależnych Grupy URSUS.

W raportowanym okresie zysk brutto Grupy wyniósł 4,98 mln zł, osiągając wzrost r/r o 8,5%. Z kolei zysk netto osiągnął wartość 3,84 mln zł, wobec 4,65 mln zł osiągniętych w I kwartale zeszłego roku.

Wzrost przychodów spółki dominującej

Po raz kolejny wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnęła spółka URSUS S.A. W I kwartale tego roku wyniosły one 77,1 mln zł i były  wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,0%. Sprzedaż krajowa wyniosła 38,1 mln zł, co stanowiło wzrost r/r o 19,7%. Duża w tym zasługa Dywizji w Lublinie, która w raportowanym okresie zwiększyła przychody ze sprzedaży ciągników marki URSUS, w konsekwencji czego Spółka odnotowała również wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 6% w I kwartale 2016 roku do 7,8% w I kwartale 2017 roku  (dane według CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Na wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej miało wpływ również zwiększenie przychodów ze sprzedaży maszyn rolniczych produkowanych w Dywizji Dobre Miasto - o 58% w stosunku do      I kwartału 2016 roku.

Sprzedaż eksportowa Spółki osiągnęła poziom 39 mln zł zł i tym samym obniżyła się o 9,4% w stosunku do I kwartału 2016 roku. Na uzyskany wynik wpłynęło uwzględnienie w I kwartale zeszłego roku przychodów z realizacji umowy z etiopską spółką The Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) SUGAR CORPORATION (ESC- Ethiopian Sugar Corporation) o łącznej wartości 37,18 mln zł, podczas gdy w I kwartale tego roku w sprzedaży eksportowej uwzględniono wartość realizacji umowy z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) w kwocie 23, 63 mln zł (efekt wysokiej bazy). Warto przy tym zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji w branży rolniczej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

- Aktywnie działamy w zakresie handlu zagranicznego i efektywnie pozyskujemy nowych odbiorców. Strategia URSUS S.A. zakłada m.in. odbudowę kontaktów i relacji z partnerami handlowymi URSUS, a także pozyskanie nowych odbiorców. Istotnym partnerem są firmy działające na rynkach Europy Zachodniej i Środkowej oraz rynkach wschodnich. Spółka podejmuje także działania zmierzające do odbudowy pozycji marki URSUS na rynkach pozaeuropejskich – mówi Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.

Spółka URSUS S.A. w I kwartale 2017 roku wykazała zysk brutto w wysokości 5,76 mln zł, wobec 5,02 mln zł osiągniętych rok wcześniej (wzrost o 14,8% r/r). Jego poprawa to efekt obniżenia kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast zysk netto w raportowanym okresie wyniósł 4, 58 mln. zł., Dla  porównania w I kwartale 2016 r. osiągnął on wartość 5 019 tys. zł, co stanowi spadek o 8,8% r/r.

Inne spółki również zyskowne

Spośród innych podmiotów zależnych największy udział w uzyskanych wynikach finansowych miała Spółka URSUS Wschód, której przychody w I kwartale 2017 roku wyniosły 10 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął wartość 1,07 mln zł,   a zysk netto 316 tys. zł. Niewiele gorszymi wynikami może pochwalić się spółka URSUS Zachód, która wypracowała 8,64 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk na działalności operacyjnej został wypracowany do wartości  902 tys. zł, a zysk netto osiągnął 254 tys. zł.

Podpisane umowy

W raportowanym okresie spółka Ursus zawarła kilka umów. W dniu 21 lutego br. Spółka podpisała porozumienie  o współpracy z irańską spółką Iran Tractor Manufacturing Company. W ramach współpracy spółki będą dążyć do wprowadzenia wspólnie wyprodukowanych ciągników o małej, średniej i dużej mocy na rynki, na których obie obecnie funkcjonują. Ponadto, obie spółki przeprowadzą badania możliwości wprowadzenia na rynek irański maszyn rolniczych i autobusów miejskich znajdujących się w ofercie Emitenta.

W dniu 17 marca br. została zawarta z algierską spółką KARMAG INDUSTRIE umowa o współpracy przemysłowo-handlowej prowadzącej do ustanowienia polsko-algierskiej spółki joint-venture z siedzibą w Algierii, której przedmiotem działalności będzie montaż, sprzedaż, dystrybucja i serwis ciągników i maszyn rolniczych na rynku algierskim. W tym samym dniu zostało podpisane porozumienie ze spółką DOBRE HOLDINGS (Republika Namibii) o współpracy handlowo-przemysłowej, zakładające podjęcie długoterminowej współpracy w zakresie produkcji i montażu ciągników, maszyn rolniczych i ich oprzyrządowania oraz autobusów i pojazdów specjalnych pod marką URSUS.

Z kolei w dniu 23 marca br. URSUS S.A. podpisał umowę ze spółką Industrial Development Corporation Limited (IDC)  z siedzibą w Lusace (Zambia) na dostawę ciągników, maszyn rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych, a także usług powiązanych. Łączna wartość tej umowy w momencie jej zawarcia wynosi 100 mln USD. W ramach kontraktu Emitent dostarczy 2694 ciągniki rolnicze w przedziale mocy 47-180 KM wraz z oprzyrządowaniem i częściami zamiennymi, oraz 2506 maszyny rolnicze, m.in. przyczepy, rozrzutniki obornika, prasy zwijające do słomy i siana. Ponadto Spółka we współpracy        z IDC utworzy w Lusace fabrykę montażu ciągników i maszyn rolniczych URSUS oraz 10 autoryzowanych centrów serwisowych na terenie Zambii.

Plany produkcyjne

W roku 2017 URSUS S.A. ma zamiar wprowadzić do swojej swojej oferty ciągniki wyposażone w nowoczesny układ przeniesienia napędu z funkcjami Power Shift i Power Shuttle oraz w silnik spełniający wymagania normy emisji spalin Euro IIIB. Spółka ma również zamiar wprowadzić do produkcji seryjnej kolejny model ciągnika URSUS o mocy 150 KM oraz serię nowych ciągników spełniających normy emisji spalin Euro IV, a także ciągniki wyposażone w nowoczesną skrzynię biegów      z funkcją Hi-Lo.

Działalność produkcyjna URSUS nie ogranicza się jedynie do ciągników. W II półroczu 2017 r. Spółka ma zamiar uruchomić produkcję kolejnej serii przyczep – serię wywrotek tandemowych „D7” oraz serię wywrotek skorupowych „D8”. Nowe modele wywrotek zastąpią modele znajdujące się w aktualnej ofercie Spółki. Dzięki temu URSUS S.A. unowocześni oraz zwiększy konkurencyjności swojej oferty produktowej. Wprowadzenie nowych serii przyczep zwiększy gamę oferowanych produktów o przyczepy o zróżnicowanej ładowności oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów i poprawy wydajności procesów produkcyjnych.

- W tym roku Spółka wprowadziła już do oferty zmodernizowaną gamę rozrzutników obornika wyposażonych w system deflektorów oraz zmodyfikowany układ elementów roboczych, rozszerzając jednocześnie możliwość ich zastosowań, a także wzbogacając ofertę Spółki o kolejne wyroby – dodaje Karol Zarajczyk.

Niezależnie trwają prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcjami nowych ciągników o mocach od 50 do 110 KM, wyposażonych w układy przeniesienia napędu produkowanych w URSUS S.A., przeznaczonych na rynki pozaeuropejskie. Wraz z początkiem roku 2018 Spółka ma zamiar wprowadzić do produkcji seryjnej kolejne modele ciągnika URSUS w przedziale mocy 110-160 KM. Ciągniki będą wyposażone w nowoczesny układ przeniesienia napędu - VIGUS. Spółka planuje, iż innowacyjna transmisja wykorzystywana będzie zarówno przy budowie własnych ciągników rolniczych, jak            i będzie dystrybuowana do innych światowych producentów.

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu i Handlu, URSUS S.A.                      

Tel. kom.: + 48 669 060 051

mariusz.lewandowski@ursus.com

      

 

Informacje o spółce:

Ursus SA to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych oraz lider segmentu elektromobilności z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty Ursusa odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Równolegle spółka z sukcesem rozwija segment transportu miejskiego oferując ok. 10 modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym autobusy elektryczne i hybrydowe. W br. spółka wygrała  dwa przetargi na dostarczenie środków transportu miejskiego do Torunia i Warszawy. W ramach podpisanych umów spółka dostarczy 15 autobusów, z możliwością dodatkowego zwiększenia zamówienia o kolejnych 5 autobusów.  

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 800 osób. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki Ursus. W ostatnich latach Ursus należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. – w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim – Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. Ursus podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowę na łączną kwotę 30,7 mln USD powiększono zamówienie dodatkowych 27 ciągników i 54 przyczep o łącznej wartości 5 mln USD. Zlecenie zostało zrealizowane do końca III kw. 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla Ursusa, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa Ursusa uzyskała najwyższą ocenę. Z kolei w październiku 2015 r. Ursus zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD. Pierwsze wysyłki w ramach kontraktu zostały zrealizowane w III kw. 2016 r. Kolejne wysyłki będą sukcesywnie realizowane w kolejnych okresach, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.