×

#Aktualności

05 - 12 - 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu URSUS spółka akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Lubinie 
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
na dzień 2 stycznia 2020r. na godz. 13:00 w Dobrym Mieście, w budynku biurowym przy ul. Fabrycznej 21

Zarząd URSUS spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Lubinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013785, kapitał zakładowy 64 600 000 zł opłacony w całości, REGON: 510481080, NIP: 7392388088, (dalej „URSUS S.A. w restrukturyzacji” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S. A. w restrukturyzacji, na dzień 2 stycznia 2020 roku, godz. 13:00, w Dobrym Mieście, w budynku biurowym przy ul. Fabrycznej 21, 11-040 Dobre Miasto.

E-mail do kontaktu w sprawie NWZ: akcjonariusz@ursus.com