×

#Raport bieżący 44/2021

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego oraz jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku. Pierwotny termin publikacji wyznaczony na dzień 17 września 2021 roku podlega zmianie na dzień 17 listopada 2021 roku.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku przekazany raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku nie ulega zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Siwik- Członek Zarządu KGS Restrukturyzacje sp. z o.o.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.