×

#Raporty Okresowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS oraz SPÓŁKI URSUS za II kwartał 2022 roku

Financial statement ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS za 2Q 2022

Financial statement ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. w upadłości ZA 2Q 2022

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego GRUPA KAPITAŁOWA URSUS

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego URSUS SA

Financial statement Stanowisko odnośnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Financial statement Stanowisko co do odmowy sformułowania przez firmę audytorską wniosku

Financial statement Oświadczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia sprawozdania z działalności


SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS za I kwartał 2022 roku

Financial statement Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za I kwartał 2022

Financial statement INFORMACJE NT. DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA I KWARTAŁ 2022 roku


SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. w upadłości za rok 2021

Financial statement SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI URSUS S.A. W UPADŁOŚCI ZA ROK 2021

Financial statement INFORMACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URSUS S.A. W UPADŁOŚCI ZA ROK 2021

Financial statement INFORMACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URSUS S.A. ZA ROK 2021

Financial statement INFORMACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W URSUS S.A. W UPADŁOŚCI

Financial statement OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS

Financial statement OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  URSUS S.A. W UPADŁOŚCI

Financial statement PISMO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA 29.04.2022 R.

Financial statement PISMO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA 29.04.2022 R.

Financial statement OŚWIADCZENIE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA W SPRAWIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URSUS S.A. W UPADŁOŚCI ORAZ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Financial statement STANOWISKO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO ODMOWY SFORMUŁOWANIA WNIOSKU Z PRZEGLĄDU WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W RAPORCIE Z PRZEGLĄDU ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URSUS S.A. W UPADŁOŚCI ORAZ W RAPORCIE Z PRZEGLĄDU ROCZNEGO  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS S.A.


SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS za rok 3 Q 2021

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Ursus za 3Q 2021 r.

Financial statement Informacje na temat działalności grupy kapitałowej Ursus 3Q 2021 r.

Śródroczne sprawozdanie finansowe URSUS S.A. 30.06.2021

Financial statement Śródroczne sprawozdanie finansowe URSUS S.A. 30.06.2021

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego URSUS S.A. 30.06.2021

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe URSUS S.A. 30.06.2021

Financial statement Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe URSUS S.A. 30.06.2021

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego URSUS S.A. 30.06.2021

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2021

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2021

Financial statement Informacje nt. działalności grupy kapitałowej URSUS S.A. za I kwartał 2021

Raport skonsolidowany za rok 2020 - 30 kwietnia 2021 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020 rok
Financial statement Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Financial statement List do akcjonariuszy
Financial statement Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii publikowane URSUS
Financial statement Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odmowy wydania opinii 
Financial statement Raport jednostkowy i skonsolidowany Oświadczenie RN dot. KA
Financial statement Raport jednostkowy i skonsolidowany Ocena RN dot SF par 70 i 71

Raport jednostkowy za rok 2020 - 30 kwietnia 2021 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS SA za 2020 rok
Financial statement Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Financial statement Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za III kwartał 2020

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za III kwartał 2020

Financial statement Informacje nt. działalności grupy kapitałowej URSUS S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2020

Raport okresowy za I półrocze 2020r. – 30 września 2020r.

Financial statement Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej ursus s.a.w restrukturyzacji w i półroczu 2020

Financial statement Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ursus za i półrocze 2020

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF URSUS S.A. 30.06.2020

Financial statement Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK URSUS 30.06.2020

Financial statement Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu  nt. odmowy wydania opinii

Financial statement Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2020

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2020

Financial statement Informacje nt. działalności grupy kapitałowej URSUS S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2020

Raport skonsolidowany za rok 2019 - 26 czerwca 2020 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2019 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2019 rok
Financial statement Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2019 rok
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta SSF
Financial statement List do akcjonariuszy
Financial statement Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii publikowane URSUS
Financial statement Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odmowy wydania opinii 
Financial statement Raport jednostkowy i skonsolidowany Oświadczenie RN dot. KA
Financial statement Raport jednostkowy i skonsolidowany Ocena RN dot SF par 70 i 71

Raport jednostkowy za rok 2019 – 26 czerwca 2020 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS SA za 2019 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS SA w restrukturyzacji za 2019 rok
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta JSF

Raport skonsolidowany za III kwartał 2019r. – 28 listopada 2019r.

Financial statement Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019 roku

Raport okresowy za I półrocze 2019r. – 30 września 2019r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2019

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2019

Financial statement List do akcjonariuszy od prezesa zarządu URSUS SA w restrukturyzacji

Raport skonsolidowany za rok 2018 - 25 kwietnia 2018 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2018 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2018 rok
Financial statement Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2018 rok
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta SSF

Raport jednostkowy za rok 2018 – 25 kwietnia 2018 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS SA za 2018 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS SA w restrukturyzacji za 2018 rok
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce URSUS SA za 2018
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta JSF

Raport skonsolidowany za III kwartał 2018r. – 29 listopada 2018r.

Financial statement Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2018 roku

Raport okresowy za I półrocze 2018r. – 1 października 2018r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2018

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2018

Raport skonsolidowany za rok 2017 - 10 maja 2018 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2017 rok
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta SSF

Raport jednostkowy za rok 2017 – 10 maja 2018 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS SA za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS SA za 2017 rok
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce URSUS SA za 2017
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta JSF

Raport skonsolidowany za rok 2017 - 30 kwietnia 2018 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2017 rok

Raport jednostkowy za rok 2017 – 30 kwietnia 2018 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS SA za 2017 rok
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS SA za 2017 rok
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce URSUS SA za 2017

Raport skonsolidowany za III kwartał 2017r. – 14 listopad 2017r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2017r.

Raport okresowy za I półrocze 2017r. – 7 września 2017r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2017

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2017

Raport skonsolidowany za rok 2016 - 21 marca 2017 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok (po korekcie)
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok

Raport jednostkowy za rok 2016 - 21 marca 2017 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w URSUS S.A. w 2016 r.
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Spółki Ursus S.A. za rok 2016

Raport skonsolidowany za III kwartał 2016r. – 14 listopad 2016r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2016r.

Raport okresowy za I półrocze 2016r. – 31 sierpień 2016r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport skonsolidowany za I kwartał 2016r. - 16 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2016r.

Raport skonsolidowany za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.

Raport jednostkowy za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Spółki URSUS S.A.  za 2015r.
Financial statementRaport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2015r. – 16 listopad 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2015r.

Raport okresowy za I półrocze 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport skonsolidowany za I kwartał 2015r. - 15 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2015r.

Raport skonsolidowany za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ursus za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.

Raport jednostkowy za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ursus za 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Spółka Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.
 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2014r. – 14 listopad 2014r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2014r.

Raport okresowy za I półrocze 2014r. – 29 sierpień 2014r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego


Raport skonsolidowany za I kwartał 2014r. – 7 kwiecień 2014r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 1Q 2014r.


Raport skonsolidowany za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2013r.

Raport jednostkowy za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2013r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2013r. – 14 Listopad 2013r.

Financial statementSprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 3Q 2013r.

Raport okresowy za I półrocze 2013r. – 30 sierpień 2013r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statementRaport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2013r.

Raport skonsolidowany za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012r
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2012r.

Raport jednostkowy za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2012r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.

Raport okresowy za III kwartały 2012r. – 14 listopad 2012r.

Financial statementRaport okresowy za III kwartały 2012r.

Raport okresowy za I półrocze 2012r. – 31 sierpień 2012r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu Grupy
Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe

Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności zarządu Ursus
Financial statementRaport biegłego rewidenta z przeglądu spr. skonsolidowanego
Financial statementRaport biegłego rewidenta z przeglądu spr. jednostkowego

Raport okresowy za pierwszy kwartał 2012r. - 15 maja 2012r.

Financial statementRaport okresowy za I kwartał 2012r. – 15 maja 2012r.

Raport skonsolidowany za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2011r.
Financial statementOpinia biegłego rewidenta do spr. skonsolidowanego

Financial statementRaport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Raport jednostkowy za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności Spółki za 2011.
Financial statementOpinia biegłego rewidenta do spr. jednostkowego

Raport okresowy za III kwartał 2011r. - 14 listopad 2011r.

Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu za 3Q 2011

Raport jednostkowy za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raporty okresowe za 2011r.

Financial statementRaport okresowy za I kwartał 2011r. – 16 maj 2011r.

Raporty okresowe za 2010r. – 21 marzec 2011r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego
Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementJednostkowe sprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za III kwartał 2010r. – 15 listopad 2010r.

Financial statementSprawozdanie za III kwartał 2010

Raport jednostkowy za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2010r. - 17 maj 2010r.

Financial statementsprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta
Financial statementRaport - Ład Korporacyjny

Financial statementsprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta
Financial statementRaport - Ład Korporacyjny

Raport okresowy za III kwartał 2009r. - 13 listopad 2009r.

Financial statementraport_2009_3q_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2009r. - 31 sierpień 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności zarządu Grupy Kapitałowej
Financial statementOpnia biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I kwartał 2009r. - 15 maj 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2009r.

Raport jednostkowy za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statementSprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statementOpinia biegłego rewidenta
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statementSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statementOpinia biegłego rewidenta
Financial statementRaport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 r. 27 luty 2009 r.

Raport 2008_4QSr_MSSF

Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 r. 14 listopada 2008 r.

Financial statementraport_2008_3qsr_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2008 r. 1 października 2008 r.

Financial statementraport_bieglego_rewidenta_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statementraport_bieglego_rewidenta_do_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statementskonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statementjednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statementsprawozdanie_z_dzialalnoci_grupy_kapitalowej.pdf

Raport skonslidowany za II kwartał 2008 r. 14 sierpnia 2008 r.

Financial statement2008_2qsr_mssf.pdf

Raport skonslidowany za I kwartał 2008 r. 15.05.2008 r.

Financial statement2008_1qsr_mssf.pdf

Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok

Financial statementrs_2007_list.pdf
Financial statementrs_2007_raport_i_opinia.pdf
Financial statementrs_2007_sd_gk.pdf
Financial statementrs_2007_ssf_mssf.pdf

Raport Roczny SA-R za 2007 rok 14.03.2008

Financial statement2007__warfama_wprowadzenie.pdf
Financial statement2007_warfama_spr_zarzadu.pdf
Financial statement2007_warfama_dodatkowe_noty.pdf
Financial statementsa-r__2007_uor.pdf
Financial statement2007_warfama_opinia_raport.pdf
Financial statement2007_warfama_nota_przeplywy.pdf

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 r.

Financial statement4q_2007_mssf_uor.pdf