×

#Raport bieżący nr 8/2022

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021, 60/2021 i 62/2021, informuje, iż w dniu 6 maja 2022 roku Zarząd Emitenta powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydanym na posiedzeniu postanowieniem nie uwzględnił zażalenia URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. złożonego przez URSUS S.A. w upadłości wniosku o wszczęcie postepowania karnego, celem ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy lub pracowników KNF. Postanowienie jest prawomocne.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości