×

#Raport bieżący nr 10/2022

Zarząd URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych [„KSH”] oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Rajców 10 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.