×

#Raport bieżący nr 14/2022

W nawiązaniu do § 34 Statutu Spółki oraz treści raportów bieżących nr 10/2022, 11/2022, 12/2022 i 13/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. („ZWZ”) w pierwszym i drugim terminie, Zarząd URSUS S.A. w upadłości („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zgodnie z listą osób uprawnionych do udziału w ZWZ uzyskaną z KDPW, na ZWZ zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie reprezentowany będzie kapitał zakładowy w wysokości 37,32%, tym samym ZWZ odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r., o godz. 10:30, w Warszawie przy ul. Rajców 10 (ZWZ w drugim terminie). Planowany porządek obrad ZWZ oraz projekty uchwał opublikowane ww. raportami pozostają bez zmian.