×

#Raport bieżący nr 20/2022

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej „URSUS” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2022 roku otrzymał od zarządcy masy sanacyjnej Pol-Mot Auto S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Pol-Mot Auto”) powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 MAR o przeprowadzonych przez Pol-Mot Auto transakcjach zbycia akcji Emitenta dokonanych w dniu 19 września 2022 roku.  

Pol-Mot Auto jest osobą blisko związaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26d Rozporządzenia MAR z Prezesem Zarządu Emitenta.

Pełną treść powiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości

Powiadomienie o transakcjach - 19.09.2022