×

#Raport bieżący nr 7/2022

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021, informuje, iż w dniu 4 maja 2022 roku powziął informację, że postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 1610/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił zażalenie dłużnika URSUS S.A. w upadłości na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 21 września 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie uchylenia pkt V postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku,  sygn. akt XVIII GU 153/21 w zakresie wyznaczenia przez Sąd syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 000811685) oraz wyznaczenia syndyka w osobie Pawła Głodka (nr licencji 657).

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości