×

#Raport bieżący nr 9/2022

Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2021, informuje, iż w dniu 19 maja 2022 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2022 roku wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt LU1S/GU/41/2021, postanowił ogłosić upadłość URSUS DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000395392 – spółki zależnej Emitenta.

Obwieszenie w tej sprawie ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 18 maja 2022 roku. Numer obwieszczenia: 20220518/00172

Syndyk masy upadłości Paweł Głodek