×

#Aktualności

25 - 04 - 2014

Nowe wnioski do starego budżetu

Jak możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jak możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 201 z późn. zm.).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl

 

Nie zwlekaj, już dziś zgłoś się do swojego dealera, który załatwi za ciebie wszystkie uciążliwe formalności!