×

#Aktualności

01 - 08 - 2017

URSUS nawiązał współpracę z LOTOS OIL

Ursus S.A. podpisał z LOTOS Oil Sp. z o.o. umowę na dostawy środków smarowych oraz usługi Serwisu Olejowego LOTOS Oil. Zawarta na pięć lat umowa przewiduje również wspólne działania marketingowe na rynku polskim i zagranicznym.

Ursus będzie kupował i odbierał od LOTOS Oil wysokiej jakości środki smarowe, w ilości i asortymencie zgodnym z jego zapotrzebowaniem oraz o wymaganych przez niego parametrach, które będą miały zastosowanie w ciągnikach i maszynach rolniczych oferowanych przez Ursus. Dodatkowo w ramach umowy, Lotos Oil będzie świadczył profesjonalne usługi serwisu olejów smarowych będących integralną częścią oferty sprzedaży.

Najnowsza technologia olejów LOTOS Oil zapewni bezpieczeństwo pracy maszyn rolniczych, wykorzystywanych w zróżnicowanych i często ciężkich warunkach, zarówno w Polsce jak i na rynkach afrykańskich, ponadto przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa oraz wydłużenia okresów między wymianami oleju. Umowa przewiduje także współpracę przy sprzedaży, dystrybucji i marketingu środków smarowych produkowanych przez Lotos Oil, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, na których działa Ursus. Wspólna grupa robocza ma wspierać rozwój eksportu produktów LOTOS Oil do Afryki i innych wybranych krajów.

– Zarówno LOTOS Oil, jak i Ursus mają mocną pozycję rynkową. Każdy polski rolnik doskonale zna te marki. Wspólne działania to szansa na ich dalsze umacnianie. Obie firmy dysponują potencjałem niezbędnym do tego aby stać się liczącym partnerem dla biznesu rolniczego nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wierzę, że rozpoczęta współpraca, przełoży się na wymierne efekty handlowe i marketingowe dla obu firm,
a kompleksowa oferta zostanie doceniona przez naszych rolników – podkreśliła Monika Kośko, Wiceprezes Zarządu Ursus S.A.

– LOTOS Oil i Ursus od dziś i przez minimum następne pięć lat będą ramię w ramię wspierać i promować polską innowacyjność, zarówno w kraju jak i za granicą. To nie jest przypadek, że nasze produkty spełniają oczekiwania tak wymagającego klienta jakim jest Ursus, albowiem dysponujemy nowoczesnymi technologiami wytwarzania olejów i smarów oraz znakomitym Serwisem Olejowym. Dla LOTOS Oil podpisana w dniu dzisiejszym umowa współpracy z firmą URSUS może być traktowana jako element realizacji strategii trwałego i stabilnego rozwoju, budowy partnerstwa i wzmocnienia polityki sprzedażowej naszych najlepszych produktów. Jest przykładem w jak konsekwentny sposób LOTOS Oil dąży do poszerzania horyzontów, wspierania innowacyjności i promowania polskiej marki na świecie. Będziemy również starali się zachęcić naszego Partnera do współpracy ze Spółką LOTOS Paliwa, mogącą zapewnić dostawy najwyższej jakości paliw do produkowanych przez firmę Ursus nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych – powiedział Jakub Jarosz, Wiceprezes Zarządu LOTOS Oil.

Informacje o spółce:

Ursus S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych oraz lider segmentu elektromobilności z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty Ursusa odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Równolegle spółka z sukcesem rozwija segment transportu miejskiego oferując 10 modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym autobusy elektryczne i hybrydowe. W br. spółka wygrała dwa przetargi na dostarczenie środków transportu miejskiego do Torunia i Warszawy. W ramach podpisanych umów spółka dostarczy 15 autobusów, z możliwością dodatkowego zwiększenia zamówienia o kolejnych 5 autobusów.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 800 osób. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki Ursus. W ostatnich latach Ursus należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. – w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim – Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. Ursus podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowę na łączną kwotę 30,7 mln USD powiększono zamówienie dodatkowych 27 ciągników i 54 przyczep o łącznej wartości 5 mln USD. Zlecenie zostało zrealizowane do końca III kw. 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla Ursusa, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa Ursusa uzyskała najwyższą ocenę. Z kolei w październiku 2015 r. Ursus zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD. Pierwsze wysyłki w ramach kontraktu zostały zrealizowane w III kw. 2016 r. Kolejne wysyłki będą sukcesywnie realizowane w kolejnych okresach, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.