×

#Raport bieżący 10/2020

Raport bieżący 10/2020             2020-01-23

Temat:
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020r. wpłynęło do Spółki postanowienie, którym Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych odrzucił wniosek Emitenta o otwarcie przyspieszonego postepowania układowego wobec stwierdzenia, że poprzednio prowadzone wobec Spółki przyspieszone postępowanie układowe nie jest prawomocnie zakończone (postępowanie to zostało prawomocnie zakończone w dniu 13 grudnia 2019r. vide raport bieżący nr 99/2019) oraz że przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych toczy się kolejne takie postepowanie (w tym postępowaniu Emitent skierował szeroko uzasadniony wniosek o przekazanie sprawy do Sądu w Olsztynie). Wobec powyższego, dla pełnej ochrony praw wierzycieli, Emitent w najbliższych dniach podejmie działania, aby jedynym toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec niego było postępowanie wszczęte nowym wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w Sądzie miejscowo właściwym dla jego siedziby, tj. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Emitent podejmuje wszelkie działania, aby przeprowadzić pomyślną restrukturyzację i osiągnąć jak najlepsze efekty dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.