×

#Raport bieżący 21/2021

Raport bieżący 20/2021             2021-03-19

Temat:
Wypowiedzenie przez URSUS S.A. kontraktu z National Development Corporation (kontraktu tanzańskiego)

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 marca 2021r. podjął decyzję o wypowiedzeniu kontraktu na dostawę ciągników, przyrządów, części zamiennych i związanych z tym usług zawartego w dniu 22 października 2015r. ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) a następnie przejętego do realizacji na podstawie jego cesji przez National Development Corporation z siedzibą w Dar es Salaam, Tanzania (NDC). O zawarciu ww. kontraktu oraz jego cesji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 oraz w raporcie bieżącym nr 29/2016.

Powodem wypowiedzenia przez URSUS S.A. Kontraktu (do którego zastosowanie znajdują przepisy prawa angielskiego) i zakończenia współpracy były rażące naruszenia jego postanowień przez National Development Corporation oraz brak jakiejkolwiek reakcji NDC na wezwania do współpracy zgodnie z Kontraktem kierowane przez URSUS S.A..

Niezgodne z Kontraktem zaniechania NDC spowodowały duże utrudnienia po stronie URSUS S.A. a także dodatkowe, nieplanowane wcześniej wysokie koszty oraz szkody, w tym utracone korzyści. Naruszenia Kontraktu przez NDC polegały m.in. na braku odpowiedzi na korespondencję URSUS S.A. oraz na zerwaniu kontaktu w sprawach bieżącej współpracy, w tym np. dotyczących budowy hali, kierowaniu przeszkolonej przez Emitenta kadry do innych zadań w ramach NDC zamiast do tych przewidzianych w Kontrakcie, a także dopuszczanie się wielomiesięcznej zwłoki (dochodzącej nawet do 12 miesięcy) w płatnościach należnych na podstawie Kontraktu na rzecz URSUS S.A.. Ponadto National Development Corporation nie wywiązał się z innych obowiązków w wyniku czego URSUS S.A. m.in. nie uzyskał stosownych zwolnień podatkowych w Tanzanii oraz zwolnień z opłat importowych. NDC opóźniała również odbiór towarów z portu, co negatywnie wpływało na realizację Kontraktu, przedłużało ją i znacznie zwiększało jej koszty.

Dodatkową podstawą wypowiedzenia Kontraktu jest wystąpienie zdarzeń mających charakter siły wyższej związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami. W tym zakresie nie ułatwiała także współpracy polityka władz Tanzanii wobec ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19.

Emitent podkreśla, że dążył do tego, aby Kontrakt został  zrealizowany w całości, jednakże ustanie kontaktu i całkowity brak współpracy ze strony National Development Corporation, a także pandemia COVID-19 uniemożliwił jego dalszą realizację.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z faktem, iż do wypowiedzenia Kontraktu i zakończenia współpracy doszło z winy National Development Corporation, to URSUS S.A. wezwał National Development Corporation do zapłaty odszkodowania. W przypadku niezrealizowania żądania Spółki przez National Development Corporation, Emitent rozważy podjęcie możliwych i zasadnych kroków prawnych w celu ochrony swoich praw oraz dochodzenia swoich roszczeń.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.