×

#Raport bieżący 28/2019

Raport Bieżący 28/2019                                                                                                                                       11.04.2019

Temat:

Stanowisko Emitenta odnośnie komunikatu KNF i publikacji prasowych

Podstawa:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W związku z komunikatem KNF opublikowanym w trakcie giełdowej sesji w dniu 9 kwietnia 2019 r. dotyczącym działań KNF podjętych w dniu 22 marca 2019r., a także mając na uwadze publikacje prasowe, które ukazały się w zw. z ww. komunikatem i dotyczą Emitenta, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości chronologię zdarzeń, które dotyczą czynności komornika działającego na zlecenie PKO BP, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych wybranych działań Emitenta.

11 marca 2019 r.

- Spółce zostaje doręczone pismo komornika – zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, doręczenie aktu notarialnego opatrzonego w klauzulę wykonalności z 21 stycznia 2019 r., nadaną przez sąd gospodarczy postanowieniem z dnia  18 stycznia 2019 r. („Postanowienie”);

- zarząd Spółki podejmuje decyzję o odłożeniu ujawnienia informacji poufnych w oparciu o przesłanki wymienione w art. 17 ust. 4 pkt 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

12 marca 2019 r.

- Spółka kieruje do sądu restrukturyzacyjnego wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz o uchylenie zajęć, opierając się na art. 260 ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

18 marca 2019 r.

- Spółka kieruje do sądu gospodarczego zażalenie na Postanowienie wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego wykonalności.

19 marca 2019 r.

- odbywa się spotkanie przedstawicieli Spółki z komornikiem, podczas którego złożone zostają wyjaśnienia do protokołu ze wskazaniem, że wobec Spółki toczy się przyspieszone postępowanie układowe, tym samym postępowanie egzekucyjne będzie zawieszone.

20 marca 2019 r.

- komornik dokonuje zajęcia ruchomości Emitenta obciążonych zastawami rejestrowymi;

- w wypełnieniu obowiązków z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR; Spółka publikuje raport nr 14/2019, w którym informuje o dokonanym zajęciu komorniczym.

21 marca 2019 r.

- sąd restrukturyzacyjny wydaje postanowienie o dokonaniu przez Sąd zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika na okres 3 (trzech) miesięcy.

29 marca 2019 r.

- sąd gospodarczy wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonalności Postanowienia.

Emitent zapewnił poufność informacji przekazanej raportem nr 13/2019 oraz pamiętał o wszystkich konsekwencjach związanych z powstaniem takiej informacji, przede wszystkim o zakazie jej ujawniania. Nie nastąpiło niezgodne z prawem ujawnienie informacji poufnej, o której mowa w raporcie nr 13/2019.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.