×

#Raport bieżący 44/2020

Raport bieżący 44/2020                                  2020-06-05

Temat:
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za rok 2019 oraz I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] w restrukturyzacji informuje o podjęciu decyzji w sprawie zmiany terminów publikacji raportów okresowych za rok 2019 oraz I kwartał 2020 r.

Zgodnie z deklaracją zawartą w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019 r. przekazanie do publicznej wiadomości przedmiotowych raportów miało nastąpić w dniu 10 czerwca 2020 r.

Nowy termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 został wyznaczony na dzień 26 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z deklaracją zawartą w raporcie bieżącym nr 42/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. przekazanie do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu miało nastąpić w dniu 22 czerwca 2020 r.

Nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 22 lipca 2020 roku.

Na podjęcie przedmiotowej decyzji wpływ miały w szczególności następujące czynniki:

- zmiany personalne, na niektórych kluczowych stanowiskach kierowniczych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r., w tym zmiany w obrębie Zarządu Spółki i w dziale finansowym,

- intensyfikacja prac nad aktualizowanym planem restrukturyzacyjnym, o których to pracach Emitent informował raportem bieżącym 39/2020 z dnia 22 maja 2020 r.,

- koncentracja Zarządu Spółki nad wypracowaniem i zawarciem układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Spółki, będących elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości,

- ograniczenia w zakresie przemieszczania się, dostępu do pomieszczeń, dokumentacji oraz prac w zespołach, wynikające z pandemii COVID-19.

Jednocześnie Spółka przypomina oraz informuje, że: wstępne wyniki finansowe Emitent opublikował raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., prace nad sprawozdaniami finansowymi za rok 2019 oraz innymi elementami raportów rocznych są zaawansowane, w związku z czym wskazane powyżej terminy publikacji raportów okresowych Zarząd Spółki ocenia jako niezagrożone.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.