×

#Raport bieżący 48/2020

Raport bieżący 48/2020             2020-07-31

Temat:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w pierwszym terminie)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pierwszym terminie).

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji z jej działalności za rok 2019, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad oraz Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających URSUS S.A., której rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.