×

#Raport bieżący 55/2020

Raport bieżący 55/2020             2020-08-27

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 r. w drugim terminie [„ZWZ”].

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ursus S.A. w restrukturyzacji za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji za rok 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 6. a-c przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 czerwca 2020 r.

Ponadto Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, natomiast projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte Spółka przekazuje w załączeniu włącznie z treścią uchwał podjętych przez ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.