×

#Raport bieżący 57/2020

Raport bieżący 57/2020             2020-09-04

Temat:
Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 dotyczącego postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka], Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 września 2020 r. do Spółki wpłynął odpis tego postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy [Sąd], zgodnie z którym Sąd postanowił umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące Emitenta uwzględniając w całości wniosek Nadzorcy Sądowego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2020.

Ww. postanowienie jest nieprawomocne, a Spółka zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie bieżącym nr 53/2020 zamierza zaskarżyć to postanowienie i podjąć wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla Emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy Spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji. Intencją Spółki pozostaje przedstawienie stosownego stanowiska oraz argumentacji przemawiającej za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego w ramach zażalenia na wskazane powyżej postanowienie.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.