×

#Raport bieżący 58/2020

Raport bieżący 58/2020             2020-09-08

Temat:
Informacja nt. wstępnych danych finansowych URSUS S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 8 września 2020 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych danych finansowych za ww. okres.

Mając na uwadze, iż w trakcie I półrocza 2020 roku miały miejsce sprzedaż Dywizji w Opalenicy jak również połączenie Spółki z jednostką zależną URSUS BUS sp. z o.o. poza informacjami nt. wstępnych wyników finansowych Emitent prezentuje również podstawowe dane bilansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2020 roku. 

Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I półroczu 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników:

- utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar;

- wprowadzony w Polsce oraz w innych krajach stan pandemii związany z COVID-19 implikował utrudnienia w sprzedaży krajowej oraz czasowe wstrzymania lub opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów i maszyn od dostawców z zagranicy, szczególnie z Włoch i Turcji. Powyższe obostrzenia ograniczyły również możliwość swobodnego prowadzenia sprzedaży eksportowej.

Emitent wskazuje, iż zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną zawarte raporcie za I półrocze 2020 roku, którego publikacja przewidziana jest na dzień 17 września 2020 roku.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.