×

#Raport bieżący 66/2019

Raport Bieżący 66/2019                           (29.08.2019)

Tytuł:

Zawarcie kontraktu z Möre Maskiner AB    

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 r. Emitent i Möre Maskiner AB zawarli kontrakt na dostawę 1008 sztuk przyczep produkcji URSUS S.A. dedykowanych na rynek szwedzki. Łączna wartość ww. kontraktu w momencie jego zawarcia wynosi 21 844 206 polskich złotych. Dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021. Płatności w ramach kontraktu będą dokonywane w formie przedpłaty.

Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Ewentualne spory mogące powstać w związku z kontraktem strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny w Warszawie. Prawem regulującym kontrakt jest prawo polskie.

W okresie obowiązywania kontraktu oraz w okresie roku od ostatniej dostawy, strony zapewniły sobie wzajemne prawo wyłączności, co oznacza, że Emitent nie będzie oferować przyczep w Szwecji za pośrednictwem podmiotu innego niż Möre Maskiner AB, a Möre Maskiner AB nie będzie sprzedawał i dystrybuował w Szwecji przyczep innych niż te kupione od Emitenta.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach.

Zawarta Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jest to jeden z ważniejszych kontraktów, który pozwoli na umocnienie pozycji marki URSUS również na rynku skandynawskim w najbliższych latach. 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.