×

#Raport bieżący 82/2019

Raport bieżący 82/2019        21/10/2019

Temat:
Otrzymanie korespondencji z BGK

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż Emitent otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego:

  1. zawiadomienie o tym, że spółka zależna URSUS BUS S.A. opóźnia się w spłacie zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym z dnia 9 marca 2018r., a także wezwanie Emitenta, jako przystępującego do długu z tytułu ww. umowy kredytowej do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wymagalnego zadłużenia, które na dzień 10 października 2019r. wynosi łącznie 12 952 887,33 zł wraz z dalszymi odsetkami, pod rygorem wystąpienia przez BGK do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym przystępujący do długu poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc,
  2. zawiadomienie o tym, że spółka zależna URSUS BUS S.A. opóźnia się w spłacie zadłużenia wynikającego z umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym z dnia 9 marca 2018r., a także wezwanie Emitenta, jako przystępującego do długu z tytułu ww. umowy kredytowej do zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wymagalnego zadłużenia, które na dzień 10 października 2019r. wynosi łącznie 3 257 902,12 zł wraz z dalszymi odsetkami, pod rygorem wystąpienia przez BGK do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym przystępujący do długu poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc.

Zarząd Emitenta podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy i zminimalizowania negatywnych skutków mogących oddziaływać bezpośrednio na Spółkę lub spółkę zależną. W złożonym do Sądu w kwietniu br. spisie wierzytelności oraz planie restrukturyzacyjnym Emitent uwzględnił już ww. wierzytelność przysługującą BGK.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.