×

#Raport bieżący 87/2019

Raport bieżący 87/2019            

Temat:                                
Informacja dot. spółki zależnej    

Podstawa prawna:        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                    
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 77/2019 z dnia 9 października 2019 r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30 października 2019 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej URSUS BUS S.A. informację, iż do spółki zależnej URSUS BUS S.A. wpłynęło pismo Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 24 października 2019 r. z odpisem wniosku jednego z wierzycieli URSUS BUS S.A. o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec URSUS BUS S.A. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (vide Raport Bieżący nr 83/2019 z dnia 25 października 2019 r. informujący o wydaniu postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku URSUS BUS S.A. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w związku z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego) wraz z wezwaniem do złożenia odpowiedzi na ww. wniosek.

Zarząd URSUS BUS S.A. poinformował Zarząd Emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności URSUS BUS S.A. i utrzymanie jej na rynku, a także dążąc do jak największej ochrony pracowników i wierzycieli, złożył już do Sądu pismo wyrażające poparcie dla przedmiotowego wniosku, zaś obecnie przygotuje pełną odpowiedź na przedmiotowy wniosek, w której wykaże istnienie przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla wierzycieli i pracowników spółki rozstrzygnięcia w zakresie przedmiotowego wniosku.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.