×

#Raport bieżący 95/2019

Raport bieżący 95/2019        2019-11-19             

Temat:
Informacja nt. odpowiedzi Emitenta na wnioski banków

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                    
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz do raportu bieżącego nr 86/2019 z 31 października 2019 r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiedzi na wniosek PKO BP oraz wniosek Getin Noble Bank, których dotyczyły wskazane wyżej raporty, wykazując brak przesłanek do uwzględnienia przedmiotowych wniosków. Emitent poparł swoje stanowisko, wykazując niemożność prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta, jak również niecelowość prowadzenia takiego postępowania z perspektywy konieczności jak największej ochrony słusznych interesów Emitenta, wierzycieli oraz akcjonariuszy.

Ponadto Emitent wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami Sądu, o których to postanowieniach Emitent informował we wskazanych wyżej raportach, Sąd wstrzymał rozpoznanie przedmiotowych wniosków do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego Emitenta. Przyspieszone postępowanie układowe wobec Emitenta jest aktualnie w toku, zaś Emitent podejmuje wszelkie działania celem ochrony słusznych interesów Emitenta, wierzycieli oraz akcjonariuszy.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.