×

#Raport bieżący nr 58/2021

Treść raportu:                                                                                                                        

Zarząd URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent lub URSUS) informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorcza URSUS, które odbyło się po NWZ, Pan Andrzej Urbański złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta skuteczną z chwilą złożenia tego oświadczenia.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza URSUS S.A. uchwałą nr 439/2021, podjętą jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 r., na podstawie § 26 pkt 12 Statutu URSUS, postanowiła powołać z momentem podjęcia uchwały Pana Andrzeja Zarajczyka do Zarządu Emitenta bieżącej, wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu URSUS.

Aktualnie Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a Prezesem Zarządu jest Pan Andrzej Zarajczyk.

Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii.


Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka:
1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji,
1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk,
1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami,
1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert,
1986 – 1987 POL-MOT sp. z o.o. – kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych,
1988 – 1989 POL-MOT sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych,
1989 – 1997 POL-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor generalny,
1997 – 2020 POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny,
1992 – obecnie INVEST-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu,
1996 – obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej,
1989 – obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – prezes zarządu,
1997  – 2011 POL-MOT WARFAMA S.A. – wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej,
2011 – obecnie URSUS S.A. przewodniczący rady nadzorczej,
Związek Pracodawców LEWIATAN – wieloletni prezes.

Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:
od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. – prezes zarządu,
od 2011 r. URSUS S.A.  –  przewodniczący rady nadzorczej,
od 2006 r. POL-MOT AUTO S.A. – przewodniczący rady nadzorczej,

Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach:
od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym,
od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk:
• nie prowadzi poza przedsiębiorstwem URSUS innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prokurenta w POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; poza powyższym Pan Andrzej Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.