×

#Raport bieżący nr 59 - uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2021

Zarząd URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent lub URSUS) uzupełniając przekazane raportem bieżącym nr 58/2021 informacje nt. powołanego w dniu 30 listopada 2021r. Prezesa Zarządu, informuje, iż  Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach:

od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym,

od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym,

od 2021 r. POL-MOT Rail sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.